1411. évi V. törvénycikk

hogy a dézsmálók a parasztok esküjének hinni és abban megnyugodni tartoznak

Továbbá elrendeltük azt is, hogy a dézsma kirovói a kepéket vagyis gabonarakásokat ne merjék saját belátásuk vagy becslésük szerint megróni.

1. § Hanem annak a gazdának, a kinek a gabonája kirovás alá kerül, a szokásos eskütétel mellett (megérintvén Krisztus feszületét) kell vallomást tenni arra nézve, hogy hány és mekkora kepéi voltak abban az évben.

2. § És ezzel a föntnevezett kirovóknak meg kell elégedniök.