1435. évi (I.) I. törvénycikk

hogy a király hada mellett az előkelők is tartoznak fölkelni

Ha pedig az ellenség akkora haderővel törne be, a mely a császári haderőnket meghaladná és valószinünek látszanék, hogy az ország határaiba való betörését e császári hadunk fel nem tartóztathatja és meg nem gátolhatja:

1. § Akkor az e hazarészek védelmére kirendelt főpapok az ő banderiumaikkal és katonáikkal az ezekre nézve tett és szokásszerűleg megtartott intézkedésekhez képest, ugyszintén a hasonlóképen ugyanazon vagy netán háboruval megtámadott más részeknek védelmére rendelt egyes vármegyék ispánjai, a mondott vármegyék báróival, előkelőivel, nemeseivel és hadinépeivel a királyi banderium alatt tartoznak közönséges hadviselés módjára, az emlitett ellenséges támadások visszaverése czéljából összetett és egyesitett erővel segitségünkre jönni.