1435. évi (I.) V. törvénycikk

hogy az előkelők hitvestársaik mellett nehány nemest az udvar felügyelői gyanánt otthon hagyhatnak

Ezenkivül országunknak azok a főpapjai, bárói, nemesei, a kik váraknak, erősségeknek és várépitményeknek az urai, az ő várnagyjaikat, vagy más, efféle erősségek őrizetére szükséges nemeseket,

1. § Hasonlóképen a bárók, nemesek és előkelőbb világi személyek hitvestársaikkal és házuk népével, udvaruk méltóságának fentartása végett az udvar felügyelőiül nemes személyeket és másokat rendelhetnek ki és hagyhatnak otthon, csakhogy mértéket tartsanak és csak az elkerülhetetlenül szükséges személyeket hagyják otthon és foglaltassák el ilyen szolgálatokkal.