1435. évi (I.) VI. törvénycikk

hogy a szolgabiró köteles a vármegyében létező minden jobbágy lajstromát az ispán kezéhez szolgáltatni

És e végett meghagyjuk; hogy a vármegyei nemesség közönsége mindenik vármegyében egybegyülvén, a középrendű nemesekből és nem a hatalmasabbakból, válasszon egyet, a ki annak a vármegyének a szolgabirájával a közönséges hadjárat kihirdetése idején a királynak, királynőnek, báróknak és nemeseknek, a kiknek abban a vármegyében birtokuk van, minden jobbágyát hiven összeszámitsa, összeirassa és lajstromba vétesse, az ilyen lajstromnak párját vagy mását a maga megyei ispánjának adván által.