1435. évi (II.) III. törvénycikk

hogy a birságok az ispánok és szolgabirák között megosztandók

A megyei ispánok székein befolyó azokat a birságokat pedig, melyek a biróságot illetik, a megyei ispánok és szolgabirák maguk közt két egyenlő részben oszszák meg.