1435. évi (II.) IX. törvénycikk

hogy a szomszédok és határosok nevét irják bele a káptalan tudósitó levelébe

A birtokba való iktatásoknak, határjárásoknak és szemügyrevételeknek pedig nem másképen, hanem csakis az oda törvényesen egybehivott szomszédok és határosok jelenlétében kell történniök.

1. § És hogy az ilyenekben a hamisságot és csalárdságot annál inkább ki lehessen kerülni, az ezekről kiállitandó káptalani és konventi levelekbe sorba be kell irni az egyes szomszédok és határosok neveit, a kik az előrebocsátott eljárások alkalmával egyenesen oda jőnek.