1435. évi (II.) XI. törvénycikk

a kisebb kanczellária leveleinek a dija

Ezenkivül, minthogy a királyi kuriánkban szokásos biráskodások alkalmával e kuriának a rendes birái és jegyzői előtt levelek és ezek kiváltásai szükségképen előfordulnak:

1. § Azért, hogy a jegyzők és peres felek között fölmerülhető bármely szóváltásra kinálkozó alkalmat eltávoztassunk, jónak láttuk ama levelek megváltásának a régi szokását is a következő módon megállapitani:

2. § Tudniillik, hogy eme kuriánkban egy közös elhalasztó levélért fizessenek itélő kuriánk jegyzőinek tizenkét dénárt.

3. § Birói vagyis birságlevélért hasonlóképen tizenkét dénárt.

4. § Egyszerü tanuvallató levélért szintén tizenkét dénárt.

5. § Második perbehivó levélért huszonnégy dénárt.

6. § Harmadik perbehivó levélért száz dénárt.

7. § Kikiáltó levélért száz dénárt.

8. § Eskütételről szóló levélért, harmad- vagy negyedmagával odaitélt eskü esetében huszonnégy dénárt.

9. § Attól, a ki tizenketted, huszonötöd vagy ötvened magával esküszik, száz dénárt.

10. § Közös tanuvallatásért száz dénárt.

11. § Bajvivási levélért kétszáz dénárt.

12. § Eskütételi levélért fejre való esküvés esetében kétszáz dénárt.

13. § Okiratok első izben való felmutatásától huszonnégy dénárt.

14. § Okiratoknak másod és harmad izben, törvénykezési teher elvállalása mellett történt felmutatásától, hasonlóképen huszonnégy dénárt.

15. § A feleletadást három márka teherrel elhalasztó levélért huszonnégy dénárt.

16. § Nyilt alaku halasztó levélért huszonnégy dénárt.

17. § Közös bevalló levélért huszonnégy dénárt.

18. § Más közönséges, tudniillik eltiltó és ehhez hasonló levelekért huszonnégy dénárt.

19. § A szemtől szembe való eltiltó levélért száz dénárt.

20. § Hatalmaskodás tényében kelt itélőlevélért, a pecsétőrzőnek tiz forintot száz dénárjával az iródiáknak pedig kétszáz dénárt.

21. § Egyszerü iktató és határjáró levelekért huszonnégy dénárt.

22. § Birtokok vagy egyéb dolgok visszanyeréséről szóló itélőlevelekért pedig a visszanyert birtok vagy dolog mennyiségéhez képest a peresfelek és az itélőmesterek közt létrejött megegyezés szerint történjék a fizetés.