1435. évi (II.) XII. törvénycikk

a nagyobb kanczellária leveleinek dija

Királyi kanczelláriánkban pedig a birói és egyéb szokásos levelek váltságdijai tekintetében megtartandó a kanczellária régi szokása.

1. § Hasonlóképen az adomány- és jóváhagyó levelekre nézve a kapott, vagy megerősitett adomány mennyiségének tekintetbevételével az eddig követett mód szerint, egyezkedni kell a kanczelláriával.

2. § Minthogy pedig minden előrebocsátott levélváltságban és egyéb bármilyen fizetésekben és a birságok behajtásaiban az ez idő szerint forgó dénárok számáról és mennyiségéről gyakran volt emlékezés; a kétség elháritása kedveért, jelen levelünk rendén kijelentjük, hogy olyan dénárokat kell érteni, a melyeknek minden száz darabja egy aranyforintot ér és tesz. És ha a kisebb dénárok valamikor forgalomba találnának jönni, azokat ugyanazon arányban nagyobb és ugyanannyit érő számmal kell kipótolni.