1435. évi (II.) XIV. törvénycikk

büntetése a letartóztatásban eljáró birónak, ki a félnek kedvez

És abban az esetben, a mikor a letartóztatásban eljáró biró bárki iránt való kedvezésből vagy bárkitől félve, avagy akármely más ki nem menthető okból, a jelenlétében törvényesen eszközölt vagy eszközlendő letartóztatást föntartani, és a fent leirt módon törvényt és igazságot meg teljes elégtételt szolgáltatni vonakodnék:

1. § A letartóztatónak, a kinek ellenfelét szabadon bocsátotta, a kárért, melynek megtéritését az az ilyen letartóztatás utján kereshette és egyenesen megkaphatta, valamint annak minden érdekéért felelni tartozzék és az ő részére le legyen kötve.

2. § Hacsak a letartóztatottnak vagy letartóztatandónak akkora hatalma és ereje nem volna, a mely miatt a közhely ura vagy birája azoknak ellent nem állhat és őket le nem tartóztathatja, vagy a letartóztatott más erőszak közbejötténél fogva, a fogságból a biró akarata ellenére ki nem szabadult.

3. § Ha ilyen eset fordulna elő, ez ellen, a maga mentségére, szomszédjai és határosai előtt, mentül előbb, nyilvánosan tiltakozzék.