1435. évi (II.) XVI. törvénycikk

a letartóztatásban eljáró biró fizetése

A közbiró pedig, a ki ezeket az ő jelenlétében kellően és törvényesen történt letartóztatásokat elbirálja és itélettel ellátja, ha ezt a birót a birtok ura állitotta be vagy maga a földesur, az ő fáradtságáért és tisztségeért negyven dénárt;

1. § Ha pedig a község előljárója, tizenkét dénárt vehet föl a maga részére, a biróilag elmarasztalt emberen.