1439. évi I. törvénycikk

az ország szokásainak visszaállitásáról

Először, hogy ennek az országnak régi törvényeit és szokásait és bármely rendü országlakosoknak, ugy egyháziaknak mint világiaknak, jogait, a menynyire azt igazságosan és tisztességesen és a főpapoknak, báróknak és az ország nemeseinek tanácsával és segitségével tehetjük, korábbi mértékük és állapotuk szerint fogjuk helyrehozni, megujitani és visszaállitani és abban továbbra is megtartani és megoltalmazni.