1439. évi III. törvénycikk

a zsoldosokról és a közönséges hadseregről

Hogy a királyi felség az ország megvédésének és végvidékei megőrzésének érdekében táborozó katonái részére gondoskodjék a királyi zsoldról, nehogy e zsoldosok az országlakosokat kirabolják.

1. § Általános felkelést pedig addig ne hirdessen az országlakosoknak, a mig e zsoldos katonák az ellenségnek ellent tudnak állani.

2. § Ha pedig e katonák az országlakosokat megrabolják, más hatalmaskodók módjára kell őket elitélni.

3. § Ha pedig, a szükség úgy parancsolván, általános felkelést találnának hirdetni, akkor az ország nemeseit akaratuk ellen, táborozók módjára, az ország határain és szélein túl, ne vigyék; mert régi szabadságuk ezt hozza magával.