1439. évi V. törvénycikk

hogy külföldiekre tisztségek nem ruházhatók és hogy a főpapok és báró urak ne tartsanak maguknak idegen embereket

Továbbá, hogy országunkban idegen és külső embereknek bármily nemzetségüek és nyelvüek legyenek is, nem fogunk tisztségeket adni.

1. § És várakat erősségeket, határokat, birtokokat, hivatalokat, nagyobb egyházi javadalmakat, báróságokat, ispánságokat és akármilyen egyházi vagy világi méltóságokat sem fogunk, akár ideiglenesen, akár állandóan, külföldieknek vagy idegeneknek adományozni, hanem csakis magyar embereknek.

2. § És hogy a főpapok meg bárók ne tartsanak maguknak külföldi vagy idegen embereket.