1439. évi VII. törvénycikk

a kamaranyereségről, az ötvenedről és a nyestbőradókról

A Magyarországban szokásos kamara nyereséget, az ötvenedet, melyet az erdélyi részekben, és a nyestbőradókat, melyeket Szlavonországban szoktak fizetni, a már régtől fogva divó szokás szerint fogjuk szedetni.

1. § Visszaállitván azokat abba az állapotba, melyben azok az emlitett néhai Lajos király úr idején léteztek.