1439. évi VIII. törvénycikk

hogy a főpapok és bárók két méltóságot nem viselhetnek

A főpapok és bárók két méltóságot, bárói tisztséget, tudniillik egyházit és világit, egyszerre nem viselhetnek.

1. § És erőszakkal elfoglalt egyházi hivatalokban se világi, se egyházi férfiu ne maradhasson.