1439. évi IX. törvénycikk

idegen kereskedők csereberéjéről

Az idegen és külföldi kereskedők közül, bármely nemzetségbeliek legyenek is, kereskedés vagy kalmárkodás végett senki se jöjjön az ország közepére, hanem a megállapodott szokás szerint, menjen azokra a helyekre, melyeket kereskedés, vásárlás és csereberélés czéljából az emlitett néhai Lajos király úr idejében jelöltek ki, és ott üzérkedjék.