1439. évi X. törvénycikk

a pénznek meg nem változtatásáról és aprópénz veréséről

Hogy az arany és ezüstpénznek jelenleg divó értékét és folyamát a főpapoknak, báróknak és az ország nemeseinek tanácsa nélkül nem fogjuk megváltoztatni.

1. § Hanem aprópénzt kell verni ugyanazon finomságban, a minőben a nagyobb dénárokat verik.

2. § És két ilyen apró pénz egy egész dénár értékü legyen.

3. § És hogy az arany és ezüstpénz verésének ellenőrzőjéül az esztergomi érsek úr és tárnokmester mellé egy hűséges és arra alkalmas férfit kell kirendelni.