1439. évi XI. törvénycikk

a külföldi pénzekről és sókról

Külföldi pénzdarabokat és pénzeket, ugyszintén idegen sókat Magyarországba sem behozni, sem itt elfogadni nem szabad.

1. § És ez iránt, a mennyire csak lehet, mentül hamarabb kell intézkedni.