1439. évi XVII. törvénycikk

Magyarországnak és Ausztriának meg Morvaországnak határairól

A Magyarország és Ausztria közt levő határok és határvonalak tárgyában tett korábbi rendelkezések és intézkedések továbbra is erejükben maradjanak.

1. § A mi pedig a Magyarország és Morvaország között fekvő határokat és határvonalakat illeti, szivesen megteszünk mindent, a mit a főpapoknak, báróknak és az ország nemeseinek tanácsából törvény szerint tennünk kell.