1439. évi XVIII. törvénycikk

vajjon kötelesek-e az országlakosok a királyt megvendégelni és élelmiszerekkel ellátni?

Továbbá, hogy a nemesek és egyházak, vagy bármely világi és egyházi személyek birtokain és jószágain azok akaratán kivül, kik minket vendégül meghivnak, élelmi szereket, megvendégelést erőszakkal nem követelünk és más valami módon sem fogjuk azokat terhelni s másoknak sem fogjuk megengedni, hogy ezt tegyék.

1. § A főpapok, bárók és akármely más világi vagy egyházi személyek házaiban és helyiségeiben sem fogunk, az ő akaratuk ellenére, tárgyalások tartása vagy akármely ügyek elintézése czéljából megszállni.

2. § Vagy pedig önkénytes akaratukon kivül semmi részben nem fogjuk őket költségekkel, élelem vagy kocsik adásával és podgyászszállitással, követeink, udvarnépünk és bármely hozzánktartozók ellátásával terhelni.

3. § A mint ez bizonyos idővel ezelőtt visszaélésből és az ő akaratuk ellenére szokásba kezdett jőni.