1439. évi XIX. törvénycikk

hogy az egyházi személyek adót ne fizessenek, hanem hadakozzanak

Az egyházak és egyházi nemesek, a nemrég igaz ok nélkül behozott adóktól szabadok és mentesek legyenek.

1. § A hadi szolgálatokat azonban, a külömben szokott módon, teljesiteni tartozzanak.