1439. évi XXI. törvénycikk

az egyházi javadalmakat a világiak ne foglalják el

Továbbá, hogy az egyházi javadalmakat nem fogjuk betöltetlenül hagyni.

1. § És azt sem fogjuk megengedni, hogy azokat a világi személyek elfoglalják.