1439. évi XXIII. törvénycikk

a király és királyné ügyvédjei ő Felségeik ügyeinek tárgyalása idején nem ülhetnek a törvényszékben

A király és királyné ő felségeinek az ügyvédjei nem ülhetnek a birákkal együtt a törvényszékben, hanem a peres felek közt (akkor tudniillik, a mikor ő felségeik, a király és királyné, ügyét tárgyalják) kell állaniok.

1. § És az ügyvédek részéről a törvényszéken felmutatandó leveleket ne nézzék még magukra, és ne ők, hanem csak az itélő mesterek vegyék kezükhöz.