1439. évi XXV. törvénycikk

hogy a despota és Cili grófja a tisztségeket magyaroknak adományozzák

Országlakosaink kérésére Mi velük együtt rajta leszünk, hogy Ráczország despotája és Cili grófja és a többi mágnások, tudniillik azok az urak, a kiknek e Magyarországban birtokok, várak, erősségek, városok, mezővárosok és más javak vannak a kezükön, az ilyen várakat, erősségeket, mezővárosokat, városokat és birtokokat ne jövevényeknek és idegeneknek, hanem magyar embereknek adják tisztségbe.