1439. évi XXVII. törvénycikk

hogy a nemeseket, hacsak főbenjáró itélettel el nem marasztalták, el ne fogják

Továbbá, hogy senkinek sem szabad az ország bármely nemesét, akármiféle tettei miatt letartóztatni, vagy valami módon elfogni, kivéve azt, a ki ellenében törvény útján főbenjáró itéletet hoztak.