1439. évi XXX. törvénycikk

hogy az uj hatalmaskodások elkövetője a király vagy a rendes biró előtt azonnal személyesen tartozik felelni

Mindenki, a ki új hatalmaskodásokat követett el és a kit a panaszlók a királyi felség, vagy a nádor vagy az országbiránk előtt személyesen megkapnak:

1. § Köteles nyomban, minden halasztás nélkül és minden kigondolt óvóeszköz mellőzésével mindarra felelni, a mit a panaszló ő ellene felhoz.

2. § Külömben az ilyenek ellen, mintha távol lennének, közönséges gyülést kell tartani.