1439. évi XXXI. törvénycikk

hogy a peres feleknek joguk van szabadon egyezkedni

A peres felek pedig a biró megkérése és a biróságok terhének fizetése nélkül szabadon egyezkedhetnek, a mikor akarnak.

1. § A minthogy országunk régi és dicséretes szokása bármely hatalmaskodásra és egyéb dolgokra nézve az ilyen szabad egyezkedést megkivánja és gyakorlatban tartotta.