1439. évi XXXII. törvénycikk

a levelek megváltása, hiteles bizonyságok kivitele, vámok, hamis utak

A mi pedig a levelek megváltását, a káptalanok és conventek bizonyságának kivitelét és a vámhelyek kerülő útjai szemmeltartásának a módját illeti: ezeket abban az állapotban kell meghagyni, a melybe Zsigmond császár úrnak a decretuma helyezte.