1439. évi XXXIII. törvénycikk

milyen szabályt hoztak és tartottak meg hajdan az okiratok felmutatása mellett folytatott perekben

Továbbá, más, kisebb hatalmaskodások dolgát, a melyekre nézve tudniillik kihirdetett gyülésnek nincs helye, három határidőben vagy nyolczados törvényszéken kell a törvény útján véglegesen befejezni.

1. § Úgy tudniillik, hogy az előrebocsátott két perbehivást három vásáron való kikiáltás kövesse.