1439. évi XXXIV. törvénycikk

az alperes két perbehivás és három vásáron való kikiáltás előrebocsátása után a felperesnek felelni tartozik?

Bármely birtokügyben vagy birtok keresetekben pedig, az ellenfél hasonlóképen előrebocsátott két perbehivás és három vásáron való kikiáltás után felelni tartozik, még pedig ilyen módon:

1. § Hogy ha azt állitaná, hogy okiratok vannak kezén, ezeket először teher nélkül, másodizben pedig birság mellett (további halasztás reménye nélkül) tartozik felmutatni.

2. § Vagy ha az a felmutatásra kitüzött első határidőben nem jelenik meg, akkor is két határidőt, és ha a másodikra nem jőne el, akkor még egy határidőt kell az ő részére adni, és a birtok dolgában inditott pert végkép be kell fejezni.