1439. évi XXXV. törvénycikk

mi történik akkor, ha azt mondja, hogy az okiratok idegen kéznél vannak

Ha pedig az ellenfél azt mondaná, hogy okiratai idegen kéznél vannak, akkor részére ez okiratainak beszerzése czéljából egy év tüzendő ki, hogy az ellenféllel szemben ez okiratok dolgában a határidő elteljék.

1. § Akképen, hogy egy év elteltével, mondott okiratait a biróilag kitüzött első határidőben mutassa föl.

2. § Vagy ha felmutatni nem akarná avagy nem tudná, akkor azt az ügyet, további halasztás nélkül, véglegesen be kell fejezni.