1439. évi XXXVI. törvénycikk

mi történik akkor, ha több az alperes, és közülök egyik másik távol van?

Ha pedig valamely birtokkereset tárgyában három, négy vagy öt, avagy több de ugyanazon nemzetségből való személy volna az alperes: akkor ellent nem állván az, hogy egy kettő vagy több távol van és meg nem jelent, vagy hogy közülök egy vagy kettő avagy több a hadseregben, vagy a végvidékeknek, vagy várnak őrzésével, avagy akármely más királyi szolgálatban van elfoglalva:

1. § Ezek miatt az ilyen birtok dolgában inditott ügyet semmi szin alatt sem szabad elhalasztani.

2. § Hanem abban az ügyben avval az egygyel vagy többel, a kik saját lakásukon vannak, a törvényes határidőket hasonlóképen meg kell tartani.