1439. évi XXXVII. törvénycikk

mi történik, ha valamennyien hadban vannak?

Ha pedig megesnék, hogy az ilyen alperesek közül senki sem marad otthon, s valamennyien az ország vagy a király fontos szolgálatában vannak elfoglalva:

1. § Akkor azt az ügyet, kivévén, a mennyiben a dolog kihirdetett közönséges gyülésre tartoznék, a külömben szokásos módon, későbbi határidőre lehet halasztani.