1439. évi XXXVIII. törvénycikk

az egyháziak és világiak között kirótt büntetésekről

Továbbá, ha valamely egyházi személy valamely nemest akármely rendes biró elébe idéz vagy perbe hiv, és ha ezt a nemest amaz egyházi személy ellenében a törvény rendjén itéletileg elmarasztalják:

1. § Akkor az a nemes nagyobb birsággal nem bűnhődhetik, mint díjával tudniillik drága fejének váltságával, olyan módon, mint az az egyházi személy maga.

2. § És a károkra nézve a biró a megkárositott félnek úgy az egyházi mint a világi személyek részéről elégtételt tartozik adni.