1439. évi XXXIX. törvénycikk

hogy a megölt emberek eltemetéséért a főesperesek semmi fizetést se fogadhassanak el

Továbbá elrendeltük, a mint azt többi királyi elődeink is, jól tudjuk, hogy elrendelték:

1. § Hogy a főesperesek, vagy a községi plébánosok oly emberek eltemetéseért, kiket valaki megölt, mint eddigelé rossz szokásból gyakorlatban volt, semmi pénzfizetést se vegyenek és ne is vehessenek.