1446. évi III. törvénycikk

hogy a hivatalokról és tisztségekről le kell mondani

Hogy a mi hivatalt és tisztséget a báró urak viselnek, arról a jelen gyülés szine előtt mindannyian mondjanak le.

1. § És szabadon ellentmondás nélkül engedjék át s bocsássák más főpap, báró urak és országlakosok kezére s azok intézkedése és rendelkezése alá.