1446. évi IV. törvénycikk

hogy ennek a gyűlésnek a határozatait meg kell tartani

Hogy minden más intézkedést, a melyet ebben a gyülésben a béke, a hasznosság és jólét érdekében teendenek, szilárdul megtartanak, a mellett megmaradnak, az előtt meghajolnak s annak engedelmeskednek.