1446. évi V. törvénycikk

hogy az ország kárára bárki részéről létesitett szövetségek vagy összeesküvések felbontandók és megszüntetendők

Hogy minden szerződés, szövetség és kötés, melyet akármely főpapok, bárók és országlakosok eskü alatt vagy más alakban, bármi módon egymás közt és kölcsönösen létesitettek és megállapitottak, a mely tudniillik az ország és haza javát gátolná, erőtlen, semmis és hatálytalan legyen.

1. § És hogy a főpap- és báró urak az országlakosokat mindenben segitsék, a mi az ország és haza javára néz.

2. § És mindazok ellen a kik az ország törvényeit és rendeléseit megszegik, egész tehetségükkel sikra szálljanak.