1453. évi IV. törvénycikk

a király az ezelőtt elkövetett kihágásokra nézve mindenkinek megkegyelmez

Kegyeskedjék király urunk minden országlakosoknak együtt és egyenként, valamint a Magyarország koronájához tartozó, bármely rangu és rendü más embereknek, jelenlevőknek és távollevőknek egyaránt, mindazokra a sérelmekre és kihágásokra nézve, a melyeket boldog emlékezetü néhai Albert király úr halálának idejétől fogva mind mai napig a királyi felség és koronája ellen bármi uton és módon véghez vittek és elkövettek, teljes kegyelmet és tökéletes bocsánatot adni.

1. § Még pedig akképen: hogy király urunk azokat se mostanság, se ezután, bármely időben, emlékébe vissza ne hivja, be ne számitsa, és semmiképen be ne számithassa.

2. § És, akik inkább szeretnék, azoknak kegyeskedjék ez iránt kegyelemlevelét kiadni.


  Vissza az oldal tetejére