1453. évi VII. törvénycikk

hogy az elfoglalt javakat hütlenség vétkének büntetése alatt vissza kell adni azoknak, a kiket illetnek

A bárki részéről igaz ok nélkül elfoglalt várakat, kastélyokat, birtokokat és birtokrészeket, valamint földeket és más jogokat, tudniillik egyháziakat és világiakat, azok letartóztatói, az előre bocsátott büntetés alatt, a negyvennapos bőjt közepének mondott nyolczadnapjáig adják vissza.


  Vissza az oldal tetejére