1454. évi VI. törvénycikk

az előkelőbb nemesek házaiban tiszttartóul egy nemes maradjon vissza, de ez maga helyett tartozik egy embert küldeni

Továbbá az előkelő nemesek házaiban tiszttartó gyanánt maradhasson vissza egy nemes.

1. § Úgy azomban, hogy azok, a kik az emlitett módon visszamaradnak, kötelesek legyenek összeirt harczos embereiket elküldeni.

2. § Ama nemesek és más előkelőbbek közül pedig, kiknek osztozatlan fiaik vagy testvéreik vannak, elég egynek a hadseregbe mennie, követvén a régi szokást.


  Vissza az oldal tetejére