1454. évi XIV. törvénycikk

a király igérete, hogy ilyen szokatlan hadba szállást nem fog hirdetni

Ezen kivül, mivel ezt az előre bocsátott, és a régi szokással s úgy az egyházi személyeknek mint más országlakosinknak, az előkelőbbeknek tudniillik és az alábbvalóknak szabadságával ellenkező hadi intézkedést ezúttal az országunkba (mitől Isten óvjon) betörni szándékozó, előbb emlitett török császárnak mostani igen hatalmas hadi készülődései miatt kellett nemeseink országának, és királyi trónunknak valamint szülőhazánknak megvédelmezése és fenntartása czéljából megtenni és kihirdetni:

1. § Azért Mi és nevezett országunk főpapjai, bárói, és többi nemesei meg előkelői kötelezzük magunkat, és keresztény becsületszavunk adásával valamint a magunk és ama főpapok és bárók pecsétjének ráillesztésével megerősitett azt a fogadást és igéretet tesszük:

2. § Hogy ezentul és jövőre ilyen szokatlan hadirendelkezést soha sem teszünk s ki nem hirdetünk, sem ők nem tesznek s ki nem hirdetnek.

3. § Hanem mi is, mindenkor a hadiszolgálat régi szokása mellett fogunk megmaradni, és országunk főpapjai, bárói és előkelői is a mellett fognak megmaradni.


  Vissza az oldal tetejére