1458. évi III. törvénycikk

az ezernégyszáz ötvenhatodik éven innen elkövetett kártételek és jogtalanságok tárgyában a vármegyéknek szabad biráskodniok

Továbbá, hogy az Urnak elmult ezernégyszázötvenhatodik évében szent Katalin szüz napjától fogva mai napig bárki részéről elkövetett és véghez vitt kártételek és jogtalanságok meg másnemü gonosztettek tárgyában, e Magyarország főpapjainak, báróinak és országlakosainak, az ezelőtt itt Budán tartott közönséges országgyülésen hozott rendeletéhez és határozatához képest, *  mindenik vármegyében törvényt és igazságot kell szolgáltatni.


  Vissza az oldal tetejére