1464. évi V. törvénycikk

a négy nyolczados törvényszék megtartásáról, az értesités mellett való perbehivások az ország minden birájának pecsétje alatt eszközlendők

Jövőre mind a négy nyolczados törvényszéket évenkint meg kell tartani: kivéve azt az esetet, ha az összes országlakosok általános felkelésben találnának részt venni.

1. § És ha mi az ország különös dolgaival és ügyeivel Budán kivül foglalatoskodnánk is, a nyolczados törvényszéket nem kell elhalasztani.

2. § Az ilyen nyolczados törvényszékek tartása alkalmával a nagy és rendes biráknak is jelen kell lenniök helyetteseikkel együtt.

3. § A néhai Albert király halála után elkövetett és véghez vitt tettek és vétségek dolgában, az idézések ama nyolczados törvényszékre ezután is értesités mellett történjenek.

4. § A mely értesités mellett való idézések országunk minden rendes birájának pecsétje alatt kelhetnek.


  Vissza az oldal tetejére