1464. évi VIII. törvénycikk

az osztatlan testvérek haladékáról, hogy a kiket hivatalos kötelességük nem foglal el, azoknak a halasztás nem használ

Ha az elfoglaltságban levőnek két, vagy három vagy több osztatlan testvére volna, kiknek neve az elhalasztó levélben ki van téve, és ezek a mondott három pontban kijelentett dolgokban nincsenek elfoglalva, az ilyenekre nézve a halasztás ne jöjjön tekintetbe.

1. § Kivévén a birtokra és a levelek előmutatására tartozó dolgokat.

2. § Az pedig, a ki az előbb emlitett ügyekben el van foglalva, nem marasztalható el azokkal, a kik ilyenekben elfoglalva nincsenek.


  Vissza az oldal tetejére