1464. évi X. törvénycikk

hogy az Albert király halála után épült kastélyok, hütlenség büntetése alatt, lerontandók és hogy mely erősségek maradhatnak fönn

Az országunkban a néhai Albert király halála után felállitott kastélyokat, örök hütlenség büntetése alatt, a legközelebb következő pünkösd napjáig mind le kell rontani.

1. § Egyedül csak azokat a kastélyokat vévén ki, melyek az alsó részeken a törökök betörései ellen és a melyek Bács és Bodrogh vármegyékben és országunknak más határszéli vármegyéiben épültek; és kivéve még Thuz János kastélyát is, valamint azokat, a melyek régi időkben és néhai Zsigmond császár ur idejében meg voltak, de a melyeket később lerontottak és ujból más helyen állitottak fel; ezek az ország hasznára maradjanak meg.


  Vissza az oldal tetejére