1464. évi XXV. törvénycikk

vasárnapokon és a boldogságos szüz ünnepén nem kell vásárt tartani

Vasárnapokon és a boldogságos szüz Mária ünnepein, ez országunkban és annak részeiben, semmiféle vásárt sem szabad tartani.

1. § Kivévén két oknál fogva a kalocsai érsek ur és a váradi püspök ur vásárait, a melyeket egyházuk jószágaiban megtartanak.


  Vissza az oldal tetejére