1471. évi XII. törvénycikk

a király a perfolyamot ne akadályoztassa meg, és hogy az ennek ellenére a per meggátlására kiadott parancsai meg nem tartandók

Továbbá, hogy az ország törvényszékén kelt semmiféle itélőlevelet meg ne semmisitsünk.

1. § Hanem a perlekedőknek kegyelmet adván, parancsoljuk meg, hogy az efféle itélőleveleket, az ezekben követett szokás szerint az akkor legelőször tartandó nyolczados törvényszéken megerőtlenités vagy megerősités végett mutassák be, a birtokok és egyéb javak időközben (az itélőlevél erejénél fogva) birtokosaik kezén maradva.

2. § És ha eddigelé valami ezzel ellenkezőt tettünk volna, azt vonjuk vissza.

3. § És ha országunk törvényeivel és régi szokásával ellenkező levelet bocsátottunk volna ki, annak ereje ne legyen.

4. § Ezenkivül, ha országunk birái a törvényszéken az ilyen leveleket tiszteletben nem tartják, ezt nekik bünül felrónunk nem szabad.


  Vissza az oldal tetejére