1471. évi XIX. törvénycikk

panasztételre senkinek sem szabad Rómába mennie, hanem a pert mindenki főbenjáró büntetés alatt, saját megyés püspöke előtt inditsa meg; innen vigye felebbezés utján Rómába

Továbbá, hogy országunk szabadsága ellenére, a melylyel ez a néhai szent István király idejétől fogva csorbitatlanul él, az illetékes biró mellőzésével egyenesen a római curia előtt, egyáltalán semmiféle országlakosunk, se egyházi, se világi, ne emelhessen bárki ellen panaszt.

1. § Hanem mindenki itt az országban, saját rendes birái előtt keresse előbb a maga jogát, és igy aztán ha tetszik, felebbezés utján vigye oda az ő perét.

2. § Az ez ellen cselekvők, ha javadalmasok, javadalmuktól fosztandók meg; ha pedig nem javadalmasok, főbenjáró büntetéssel lakoljanak.


  Vissza az oldal tetejére