1471. évi XXVII. törvénycikk

hogy a koronázás ideje óta elfoglalt fekvő jószágokat nagyobb hatalmaskodás büntetése alatt, harmincz nap alatt vissza kell adni

Továbbá, hogy azok a fekvő jószágok, melyeket valaki megkoronáztatásunk ideje után foglalt el, a jelen decretumunk keltétől számitandó harmincz nap alatt visszaadandók.

1. § És a kik azokat kezükből ki nem bocsátanák, azok hatalmaskodás tényében marasztalandók el, és az ilyenek ellenében a rendes birák az első nyolczados törvényszéken további halasztás nélkül mondjanak döntő itéletet.


  Vissza az oldal tetejére